Προδιαγραφές ασφάλειας

Στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Δαΐς οι προδιαγραφές ασφαλείας στους χώρους πληρούν κάθε δεδομένο αρτιότητας και άριστης διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

 

  • Άριστες λειτουργικές συνθήκες με συνεχή ηλεκτρονική παρακολούθηση του κτιρίου
  • Άνετη μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Άμεση πρόσβαση στις αίθουσες με τη βοήθεια φωτεινών ενδείξεων στα κατάλληλα σημεία
  • Σύστημα πυρανίχνευσης
  • Γεννήτριες για τη διασφάλιση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
  • Άμεση εκκένωση του κτιρίου από τις εξόδους κινδύνου του κτιρίου